Far Cefeus Atlas

Cefeus Atlas - Tux

Tux er født den 4. september 2003 i et kuld på 8 hvalpe.
Tux har gennemført den svenske mentaltest, han er kåret, han er svensk champion i lydighed, svensk og dansk champion agility og spring.
Tux er far til 4 hvalpe i Sverige hos kennel Roscanailles og Tarrawangas A- og B-kuld.
Hjerte: Cefeus Atlas (Tux) har fået lavet ultralydsscanning som 11-årig og det viste, at han havde et endog meget stærkt hjerte.


cefeus atlas
Tux 5 år - foto fra Kelpiegallery
Tux's ejer Mette Björne skriver om Tux i 2013:

Här är lite om Tux:

För mig är Tux en fantastisk hund, han har tagit mig längre än vad jag trodde var möjligt. Han är på många sätt en ganska typisk Kelpie, glad, hoppig, lite bordus och arbetsam. Hemma och på sidan av plan är Tux en lugn kille, han stressar inte upp sig för något. Han går lös för det mesta och är okomplicerad i vardagen. Tux kommer överens med de flesta men är inte speciellt intresserad av andra hanar, rusar de fram till honom så kan han nog säga ifrån men han muckar aldrig gräl utan han brukar helt enkelt inte bry sig så mycket. 

   Jag tror faktiskt han nästan kan ge ett lite slött intryck på sidan av plan, han slösar nämligen inte på energi på onödiga saker. När han jobbar är han verkligen ett krutpaket, han är stark och intensiv. Han kan jobba hur länge som helst och hur mycket som helst och med vad som helst. Han tycker bara det är roligt att jobba. Tux är väldigt enkel att belöna, han kampar mycket bra, han gillar bollar och godis går utmärkt det också. Jag tror faktiskt att han skulle jobba länge och intensivt utan belöning också då han verkar tycka att det är skoj att bara göra saker. Tux har alltid haft en naturlig koncentration på det han gör och han störs väldigt lite eller inte alls av vad som händer runt omkring. Det hänger säkert samman med hans starka motivation att arbeta men även i vardagen är han en hund som sällan störs av saker händer i omgivning. Stabil helt enkelt.

   Jag är mest intresserad av agility så det är det vi har satsat mest på men vi har hunnit med en hel del annat också. Tux och jag har tävlat spår och är uppflyttade till högre klass. Tanken är att vi någon skall starta i högre och förhoppningsvis bli uppflyttade till elitklass men agilitykarriären har kommit i mellan. Vi har även tävlat lydnad med Lp 3 och Svenskt lydnadschampionat. Tux har även ett 2:a pris i elitklass i Danmark. Utställning är något som matte inte tycker är så roligt så han är bara utställd ett par gånger, där har han fått första pris och CK. Han har även gjort svenk korning och exteriör beskrivning. På korningen fick han 196 poäng (den gamla korningen) och han exteriör beskrevs utan anmärkning (lite ovanligt men domaren tyckte att Tux var mycket rastypisk).

   Agilityn har varit det vi har gjort mest. Tux har med mig tävlat på VM, NM, SM och Crufts. Han är en mycket snabb agilityhund, han är lyhörd på sitt Kelpievis, dvs att han lyssnar bra så länge jag inte är sen för då tar han egna beslut. 

Här är Tux fullständiga namn med alla tjusiga titlar :) :

KORAD LPIII SE AGCH SE AG(hopp)CH SE LCH Cefeus Atlas

Dansk champion i agility og spring.


Mentaltest
Tux var til mentaltest i Hudiksvall 10. oktober 2004, 13 måneder gammel.
mh tux

  1 2 3 4 5
1a KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.
1b KONTAKT Samarbete Följer inte med trots fler försök att locka. Alt. provas inte i detta moment. Följer med motvilligt Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller
1c KONTAKT Hantering Avvisar med morrning och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren Accepterar hanteringen. Accepterar, svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker inte,men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mkt aktivt.
2b LEK 1 Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c LEK 1  Dagkamp Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt.tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.
3a FÖRFÖLJANDE Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b GRIPANDE Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet. 1:a Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. 2:a Gripar direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitetet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a AVST.LEK Intresse Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b AVST.LEK Hot/agg Visar inga hotbeteende. Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteende under momentets första del. Visar flera hotbeteende under momentets första och andra del.
5c AVST.LEK Nyfikenhet Går inte fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse. Blir aktiv, men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKNING Rädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter.
6b ÖVERRASKNING Hot/agg Visar inga hotbeteende. Visar enstaka hotbeteende. Visar flera hotbeteende under längre tid. Visar flera hotbeteende och någon attavk. Visar hotbeteende och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKNING Nyfikenhet Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp
6d ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e ÖVERRASKNING Kvarstående intresse Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfälle. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager. .
7a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter.
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c LJUDKÄNSL Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d LJUDKÄNSL Kvarstående intresse Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfälle. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager. .
8a SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteende. Visar enstaka hotbeteende. Visar flera hotbeteende under längre tid. Visar flera hotbeteende och någon attavk. Visar hotbeteende och flera attacker.
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte Tittar mot spökens då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Kortare avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot spökena under hela momentet.
8c SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e SPÖKEN Kontak Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt.går inte fram i tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a LEK 2  Leklust Leker ej. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b LEK 2 Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitetet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.

B-kuldet