Aya/Baya

Tarrawangas Baya var til mentaltest i Lomma 11. oktober 2015, 17 måneder gammel.
mh baya

  1 2 3 4 5
1a KONTAKT Hälsning Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.
1b KONTAKT Samarbete Följer inte med trots fler försök att locka. Alt. provas inte i detta moment. Följer med motvilligt Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller
1c KONTAKT Hantering Avvisar med morrning och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren Accepterar hanteringen. Accepterar, svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker inte,men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mkt aktivt.
2b LEK 1 Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c LEK 1  Dragkamp Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt.tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.
3a FÖRFÖLJANDE Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b GRIPANDE Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet. 1:a Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. 2:a Gripar direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitetet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a AVST.LEK Intresse Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b AVST.LEK Hot/agg Visar inga hotbeteende. Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteende under momentets första del. Visar flera hotbeteende under momentets första och andra del.
5c AVST.LEK Nyfikenhet Går inte fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse. Blir aktiv, men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKNING Rädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter.
6b ÖVERRASKNING Hot/agg Visar inga hotbeteende. Visar enstaka hotbeteende. Visar flera hotbeteende under längre tid. Visar flera hotbeteende och någon attavk. Visar hotbeteende och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKNING Nyfikenhet Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp
6d ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e ÖVERRASKNING Kvarstående intresse Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfälle. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager. .
7a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter.
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c LJUDKÄNSL Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d LJUDKÄNSL Kvarstående intresse Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfälle. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager. .
8a SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteende. Visar enstaka hotbeteende. Visar flera hotbeteende under längre tid. Visar flera hotbeteende och någon attavk. Visar hotbeteende och flera attacker.
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte Tittar mot spökens då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Kortare avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot spökena under hela momentet.
8c SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e SPÖKEN Kontak Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt.går inte fram i tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a LEK 2  Leklust Leker ej. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b LEK 2 Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitetet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.

Cefeus Atlas - Tux Tux er født den 4. september 2003 i et kuld på 8 hvalpe. Tux har gennemført den svenske mentaltest, han er kåret, han er svensk champion i lydighed, svensk og dansk champion agilit...

Aussie Action's Red Kitty Kitty er født 19. juni 2006 og den 16. august hentede jeg hende hos opdrætterne Kicki og Björn Näslund i Matfors nær Sundsvall.Jeg havde besluttet, at jeg efter 25 år med s...